Tekstvak: Lid worden dat is heel eenvoudig; stuur een e-mail o.v.v. naam,adres,woonplaats, bootnaam en zeilnummer naar:
info@mirrorclub.nl
Contributie per jaar op bankrekening nummer: 84.24.45.455

Per zeil team         € 25,—
 
Per persoon          € 15,—

Donateur Mirror Club   € 12,50

Advertentie bedrijf     € 250,—
Tekstvak: Heeft u vragen? 
Stuur dan een e-mail naar 
mirrorclub@hotmail.com of bel
+31621295407