WEDSTRIJDBEPALINGEN

Noot: Niet genoemde wedstrijdbepaling nummers zijn reserve.

 

1 REGELS

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

.

1.2 De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing.

 

1.3  Het ’Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Surfen’ is van toepassing

 

1.4 Tussen de wedstrijdzeilende Mirrors en Dyas is het RvW van toepassing.

 

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst aan de buitenmuur van het IRCM.

 

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen  zal worden bekend gemaakt vóór 9.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

 

4 SEINEN OP DE WAL

4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de kleine witte mast nabij het regatta office.

 

4.2    Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door niet minder dan 40 minuten  in wedstrijdsein OW.

 

4.3   Wanneer vlag Y wordt getoond aan de wal is regel 40.1 van toepassing zolang de boot zich op het water bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4.

 

5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

5.1 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum

Wedstrijdnummer

Tijd waarschuwingssein

5-oktober

1

12.00 uur

5-oktober

2

z.s.m. na finish wedstr.1

5-oktober

3

z.s.m. na finish wedstr.2

6-oktober

4

10.00 uur

6-oktober

5

z.s.m. na finish wedstr.4

6-oktober

6

z.s.m. na finish wedstr.5