Eén extra wedstrijd per dag kan worden gezeild op voorwaarde dat er niet meer dan één wedstrijd op het schema

        vóór wordt gekomen.

 

5.2 Wanneer er een lang uitstel is geweest en wanneer meer dan één wedstrijd gehouden zou worden op dezelfde dag, moet het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd en elke volgende wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk is worden gegeven. Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal de oranje vlag van de startlijn worden getoond met één geluidssein ten minste vier minuten voordat het waarschuwingssein wordt getoond.

 

5.3 Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14.30 uur

 

6    KLASSENVLAGGEN

         De Klassenvlag zal zijn: ‘G’

 

7      WEDSTRIJDGEBIED

        Op het Noordelijk IJsselmeer, voor Medemblik en oostelijk van het Internationaal Regattacentrum. Het centrum van   het wedstrijd gebied kan maximaal 2,5 NM vanaf de haveningang zijn. Afstand en koers tot het wedstrijdgebied zullen dagelijks worden getoond op het mededelingenbord.

 

8  DE BANEN

8.1   Het diagram in Aanhangsel (is nog niet bekend) toont de baan en ongeveer de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de zijde aan waaraan ieder merkteken moet worden gehouden. De lengte van de baan zal ongeveer 2,5 tot 4 mijl zijn.

8.2   De kompaskoers naar het eerste merkteken zal niet worden getoond.

 

9     MERKTEKENS

9.1   Merktekens A, B, C zijn oranje of gele cilindervormige opblaasboeien genummerd A, B, C of 1,2,3.

9.2   Nieuwe merktekens zoals beschreven in bepaling 11.1 zullen oranje cilindervormige opblaasboeien zijn zonder aanduiding.

9.3   De start –en finishmerktekens zijn een staak aan boord van het startschip met een oranje vlag, merkteken ODM, een   skippy bal merkteken ILM.

9.4   Een boot van het wedstrijdcomité die een koersverandering aangeeft is een merkteken zoals beschreven in bepaling 12.2.

 

11   DE START

11.1  Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein.

 

11.2 De startlijn zal liggen tussen een staak met een oranje vlag aan boord van het Startschip aan stuurboord en het